Обадете ни се на:
тел: 0879952111
тел: 042628711
 
Обичаме да спортуваме
Обичаме да рисуваме
Обичаме природата
Обичаме да празнуваме
Обичаме да майсторим
 

Добре дошли

С какво се отличаваме:

- програмна система, изработена от педагогическия колектив на ДГ №11 „Загоре”;

- безплатно ранно чуждоезиково обучение;

- съвместни дейности с НПО „Зелени балкани“, Ездови център "Феномен - Стара Загора", ТУ-Педагогически факултет, III ОУ „Кольо Ганчев", детска ясла №13, Ветеринарен техникум, Народно читалище "Кольо Ганчев" и др.;

 

МИСИЯТА на ДГ „Загоре” е:

  •  ДЕЦА - ВЪЗПИТАНИ, МИСЛЕЩИ, ОБРАЗОВАНИ: развитие на талантите, умствените и физическите им способности, чрез насочване на индивидуалната динамика и търсене на единство и хармония във физическото, умственото, духовното, нравственото и социалното развитие.
  • Да създава, в партньорство с родителите,  модерна и благоприятна среда за пълноценното развитие на всяко дете.

 

ВИЗИЯ

     Детското заведение да се превърне в:

  • привлекателна, желана, конкурентна и адаптивна образователна институция за учители, родители и общественост, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;
  • център за творчество, социокултурна, възпитателна и образователна работа;
  • средище, гарантиращо постоянен конструктивен диалог, доверие и подкрепа на родителите в името на децата и за децата; 

 

История

 ДГ №11 „Загоре” се намира в южната част на гр.Стара Загора, в кв. АПК „Загоре“. Местоположението му е истински оазис сред градската суета и суматоха. Покрай него няма постоянен поток от превозни средства, които да смущават и пречат на престоя на децата, нито да застрашават по някакъв начин живота им.

Най-близките промишлени обекти се намират на около 1км разстояние – Строителна компания „Загора“, ЗСК Боруй АД, промишлено предприятие и мелница „Загоре“АД, „Тракийски памук“ АД. Най-близкото учебно заведение е Професионална гимназия по ветеринарна медицина. Сградата на заведението е заобиколена от къщи и жилищни блокове, които не са в непосредствена близост, и е отдалечена от булевард “Патриарх Евтимий“. 

Друго такова заведение в района няма и до днес. ДГ №11 „Загоре” e общинско детско заведение. Градината е построена през 1961 г., а през годините е достроявана и корпусите от 1 стават 3. Промените, които настъпват в България, се отразяват и на нея. С годините се налага ремонт на 1 и 3 корпус.

Първият е възстановен, а втория е съборен и сградата е благоустроена. Детската градина разполага с 5 занимални, кухненски блок, физкултурен салон, зала изкуства, методичен кабинет, административен блок – стая за директор, стая за гл.счетоводител и стая за ЗАС и домакин, сервизни помещения. Има голям двор, в който растат редки дървесни видове, има цветни алеи, играчки и катерушки, които гарантират приятен престой на децата на открито.

 В детското заведение се труди един страхотен екип, включващ 10 висококвалифицирани педагози, 5 помощник-възпитатели и обслужващ персонал.  Осигурено е целодневно медицинско обслужване.

Екипът на ДГ №11 осъществява педагогическото взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личности и работи за осигуряване на необходимите условия за:

  • физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето;
  • гарантира неговите права, свободи, сигурност, достойнство и уважение;
  • възпитава го в дух на толерантност;
  • приобщава го към българските традиции, към културните и общочовешки ценности.

 

Свържете се с нас

Детска градина № 11 "Загоре"

гр. Стара Загора, АПК Загоре

Тел: 042 628 711

Mail: info-2410809@edu.mon.bg

Форма за контакт