Обадете ни се на:
тел: 0879952111
тел: 042628711
 
Обичаме да спортуваме
Обичаме да рисуваме
Обичаме природата
Обичаме да празнуваме
Обичаме да майсторим
 

Проекти

Дг 11 "Загоре" работи по проект " С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - Договор № BG05M9OP001-2.056-0001-C01

  

През учебната 2020/2021 година детската градина участва в следните оперативни програми, проекти и национални програми към МОН:

   

 

В момента педагозите от детската градина подготвят проекти по Европейска програма "Еразъм+" К2, по Национална кампания "За чиста околна среда - 2017г" на тема "Обичам природата - и аз участвам" и по проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта съгласно ПМС №129/11.07.2000 г.

 

 

Проект "Обичам природата - и аз участвам"

Единственият одобрен проект от  конкурса за  "За чиста околна среда - 2017г." - "Обичам природата - и аз участвам" за област Стара Загора от 1000 участници е този на ДГ № 11 "Загоре" 

 "Обичам природата - и аз участвам"

Галерия

 

       2018

 

Свържете се с нас

Детска градина № 11 "Загоре"

гр. Стара Загора, АПК Загоре

Тел: 042 628 711

Mail: info-2410809@edu.mon.bg

Форма за контакт